ثبت و پاسخگویی به شکایات

«به درستی که نیازهای مردم بر شما از جمله نعمت های خداست بر شما، از نعمت های خدا ملول نشوید.»امام حسین (ع)

این سامانه در راستای اجرای ماده ۲۵ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، تکریم ارباب رجوع و رعایت سند حقوق شهروندی، توسط دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از تاریخ یکم آذرماه ۱۳۹۶ راه اندازی شده است.

توجه :

الف) شکوائیه باید در حیطه اختیارات و وظایف دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد و زیرمجموعه های آن (شبکه های بهداشت و درمان، بیمارستان های سطح استان، کلینیک ها و معاونت های ستادی) باشد.
ب) ماهیت موضوع موردنظر شما باید «شکایت» باشد
ج) شکوائیه باید واضح، شفاف، مستند و مستدل باشد
د) از توضیحات اضافه و پیوست کردن مدارک غیرضروری خودداری شود. در صورت نیاز به توضیح بیشتر یا مدرک، کارشناسان بررسی کننده شکوائیه، با شما تماس خواهند گرفت